Vasele vasculare și articulațiile


Rezonan ț a reprezint ă schimbul de energie î ntre dou ă sisteme ce oscileaz ă cu aceea ș i frecven ță. Toxinele sunt prezente peste tot - chiar și în alimente, apa și aerul pe care îl respirăm. Vasele vasculare și articulațiile. Rezonanța magnetică nucleară ( RMN) Tehnica RMN este o metoda imagistic ă ce nu foloseste radia ț ia X, ci foloseste propriet ăț ile protonilor de hidrogen ( H+ ) din corpul omenesc, care este format î n propor ț ie de peste 90% din ap ă.

Organismul are un naturale de detoxifiere sistem care ajută scapa de toxine, care sunt depozitate în organism. Undele utilizate s î nt unde de.Osteochondroză cronică cu temperatură